โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการของ DEPA

wave
Sroy Stories
2,346
กิจกรรม (Event)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการของ DEPA

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว.... เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ขออนุญาตฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการของ DEPA ค่ะ รายละเอียดดังนี้ 
DEPA : เชิญลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst ฟรี!!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่าน จัดครอบคลุมใน จ.ปทุมธานี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ 
 www.depaacademy.com

1 ความคิดเห็น

  • Arkadach Songsuwan

ถ้าเป็นนักศึกษาปีืั้4 กำลังจะจบการศึกษาสาารถเข้าร่วมได้ป่าวครับ