ในการ sign up จะตรวจสอบอย่างไรว่า email ที่ user กรอกมีอยู่จริง ใน Yii framework2

wave
benzkub072
1,855
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ในการ sign up จะตรวจสอบอย่างไรว่า email ที่ user กรอกมีอยู่จริง ใน Yii framework2

ในการ sign up จะตรวจสอบอย่างไรว่า email ที่ user กรอกมีอยู่จริง ก่อนที่จะบันทึก email ดังกล่าวลงฐานข้อมูลใน Yii framework2

1 ความคิดเห็น

  • มานพ กองอุ่น

มีสถานะ เวลาสมัครเสร็จให้ยืนยันผ่าน link ถ้ายืนยันผ่าน email เสร็จ ให้สถานะเป็น active