นโยบายข้อตกลงการใช้งาน

wave

ความเกี่ยวข้องของคุณกับ ProgrammerThailand.com

 1. เว็บไซต์ "www.programmerthailand.com" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
 2. สิ่งที่คุณใช้งานไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร ร้านค้า บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
 3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด
 2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับข้องผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
  2. ผู้ใช้บริการเข้าใจบริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยิมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางผู้ใช้บริการได้สร้างไว้ในระบบโดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาของวีดีโอเหล่านั้น
 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้อื่น แต่ทางผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ร้องเรียนเหล่านั้น

ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

 1. รหัสผ่านของผู้ใช้บริการจะถูกเข้ารหัสแล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะมีข้อมูลหรือรหัสผ่านถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

 1. สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Programmer Thailand ได้ที่ Privacy ซึ่งนโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการบันทึกในระบบ
 2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Programmer Thailand

ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าที่เมนู ตลาด คุณสามารถสั่งซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าตามจำนวนรวมทั้งสิ้นที่ระบบแจ้ง หลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากเป็นสินค้าดิจิตอล ผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินค่าสินค้าได้ในทุกกรณี หากเป็นสินค้าที่ต้องมีการจัดส่งทางผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสามารถคืนสินค้า และคืนเงินได้เต็มจำนวน

การจัดส่งสินค้า หากเป็นสินค้าดิจิตอลคุณสามารถดาวน์โหลดสินค้าได้จากลิงค์ในอีเมล์ที่ผู้ให้บริการส่งให้คุณหรือลิงค์ในใบสั่งซื้อของคุณในระบบของผู้ให้บริการ หากเป็นสินค้าอื่นๆ ผู้ให้บริการจะจัดส่งให้ทางผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน หากเป็นหลักสูตรการเรีียนรู้ ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเรียน และเข้าเรียนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเป็นหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนเรียน คุณสามารถลงทะเบียนเรียนโดยชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนที่แจ้งในหลักสูตรนั้นๆ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนทุกกรณี

 • นโยบายการคืนเงิน: ไม่มีนโยบายคืนเงิน
 • นโยบายการยกเลิกสินค้า/บริการ: การยกเลิกสินค้า/บริการ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสินค้า/บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ