wave

Netway

เป็นสมาชิกเมื่อ: 19 เม.ย. 2018

กระทู้

2

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

  • รับสมัครตำแหน่งงาน Technical Support

    19 เม.ย. 2018 Forum

    Job Description:   ดูแล สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ SSL, G Suite, Office 365 พัฒนาระบบ Knowledge Base เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ให้ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น นำเสน...

  • รับสมัครตำแหน่งงาน Front-end developer 2 ตำแหน่ง

    19 เม.ย. 2018 Forum

    ลักษณะงาน -คิดวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เพื่อออกแบบ mockup และพัฒนาโปแกรม ด้วย javascript ฝั่ง front-end เป็นหลัก -มีความรู้พื้นฐานด้าน PHP ............................................................................................................................ คุณสมบัติ...