Muangthai Life Assurance

wave

Muangthai Life Assurance

เป็นสมาชิกเมื่อ: 30 มี.ค. 2017

กระทู้

2

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

  • รับสมัคร Programmer Cobol

    31 มี.ค. 2017 Forum

    คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี - เรียนจบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT - มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้ในภาษา Cobol, ระบบฐานข้อมูล DB2, Informix และ Oracle    ลักษณะงาน - เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานให้ถูกต้องตรงความต้องการของผู้...

  • รับสมัคร Java Programmer

    30 มี.ค. 2017 Forum

    รับสมัคร Programmer Java คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี - เรียนจบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT - มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม 1 ปีขึ้นไป - สามารถเขียน Web java application, Hibernate, Spring, Ajax, Strust    ลักษณะงาน - เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำง...