คำสั่ง SQL แทนที่ข้อความในคอลัมน์

คำสั่ง SQL แทนที่ข้อความในคอลัมน์

มานพ กองอุ่น sql replace cast 935

คำสั่งในการแทนที่ข้อความในคอลัมน์ ตัวอย่างนี้จะทำการปรับปรุงตาราง lib_book โดยจะแทนที่คำว่า /upload/lib/ เป็นค่าว่าง (เพราะต้องการแค่ชื่อรูป)  ก็จะเหลือแค่ชื่อรูปภาพ โดยแทนที่ทุก record โดยใช้ REPLACE(CASE())

UPDATE lib_book
SET cover_pic = REPLACE(CAST(cover_pic AS varchar(MAX)), '/upload/lib/', '')

ในตัวอย่างนี้เป็นการทำบน SQL Server หากใครมีวิธีการอื่นๆ สามารถแชร์มาได้นะครับ


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 16 ผู้ติดตาม
  • 773 โพสต์