แก้ปัญหา Saving changes is not permitted error message ใน SSMS

wave
มานพ กองอุ่น 25 ม.ค. 2021 16:00:43 12,745

เมื่อมีการแก้ไขตารางแล้ว Save ไม่ได้เกิด Error แจ้ง Saving changes is not permitted

ให้เปลี่ยนการตั้งค่า Prevent saving changes that require the table re-creation โดยมีขั้นตอนดังนี้:

  1. เปิด SQL Server Management Studio.

  2. ไปที่เมนู Tools, คลิกที่ Options.

  3. ใน navigation pane ของหน้าต่าง Options, คลิกที่ Designers.

  4. ยกเลิก Checkbox ออกจาก Prevent saving changes that require the table re-creation จากนั้นคลิก OK.

บันทึกอีกครั้งจะเห็นว่าสามารถบันทึกได้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com