การสร้างตาราง (Table) แบบต่างๆ

wave
มานพ กองอุ่น 15 เม.ย. 2017 23:10:26 29,181

ตารางพื้นฐาน

สำหรับการสร้างตารางแบบพื้นฐานโดยใช้ Bootstrap จะมีเพียงเส้นบรรทัดกั้นแต่ละแถวเท่านั้นโดยเพียงเรียกใช้งาน .table

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

ตารางสลับลาย (Striped)

เพิ่ม class .table-striped ในการสลับแถวให้เป็นแบบม้าลาย ภายใน tag <tbody>

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table table-striped">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

ตารางแบบมีเส้นขอบ (Bordered)

เพิ่ม class .table-bordered ในการสร้างเส้นขอบในทุกๆ ด้าน และทุกๆ ช่องตาราง

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table table-bordered">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

เน้นเมื่อวางเมาส์ (Hover)

เพิ่ม class .table-hover เมื่อต้องการให้ตารางมีแถบเมื่อนำเมาส์วาง (Hover)

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table table-hover">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

ตารางแบบรวมหลายๆ แบบ

เราสามารถกำหนด class ให้กับตารางได้หลายๆ แบบพร้อมกัน

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

ตารางแบบกระชับ (Condensed)

เพิ่ม class .table-condensed เพื่อกระชับตารางตามข้อมูล โดยเป็นการลด cell-padding ลงครึ่งหนึ่ง และย่อตารางตามข้อมูล

คำอธิบายตาราง
# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

คำสั่ง HTML

<table class="table table-condensed">
  <caption>คำอธิบายตาราง</caption>
  <thead>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Username</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Jacob</td>
    <td>Thornton</td>
    <td>@fat</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3</th>
    <td>Larry</td>
    <td>the Bird</td>
    <td>@twitter</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

ตารางแบบ Responsive

สามารถใช้ class .table-responsive ใน tag <div> ซึ่งจะแสดง scroll ด้านล่างเมื่อหน้าจอมีขนาดน้อยกว่าขนาดตาราง

# Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell

คำสั่ง HTML

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
    <tr>
      <th>#</th>
      <th>Table heading</th>
      <th>Table heading</th>
      <th>Table heading</th>
      <th>Table heading</th>
      <th>Table heading</th>
      <th>Table heading</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
      <td>Table cell</td>
    </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 29,181
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Bootstrap 3.x
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags bootstrap table
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009