โครงสร้างของ HTML

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016 10:51:11 17,896

โครงสร้างของ html นั้นจะเปิด Tag ด้วย <html> และปิดด้วย </html> ซึ่งภายในจะประกอบด้วยส่วน head และส่วน body
    ส่วน Head จะเป็นส่วนที่ไม่แสดงผลในเบราเซอร์ แต่มีความสำคัญในกรณีที่จะทำ SEO (Search Engine Optimization) หรือปรับเว็บให้เหมาะกับเว็บที่เป็นเครื่องมือค้นหา อย่างเช่น www.google.com

<head>…..</head>


การระบุส่วนหัวของเว็บเพจประกอบไปด้วย Tag ดังต่อไปนี้

Tag ความหมาย
<title>…</title> การระบุชื่อเรื่องของเว็บเพจที่จะแสดงในส่วนของ Title bar ของเบราเซอร์
<META  NAME= "name"  CONTENT = "content" > Name คือ ชื่อหัวข้อที่จะอธิบาย
Content คือ คำอธิบาย

ส่วน Body เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล หรือส่วนเนื้อหาข้อมูล ประกอบไปด้วยเนื้อหาในเว็บเพจและ Tag สำหรับการแสดงผล

<body>…..</body>


ตัวอย่าง ไฟล์ ex01.html

<html>
	<head>
		<title>ส่วนที่จะแสดงที่ Title bar</title>
	</head>
	<body>
		This is my first page.
	</body>
</html>

ผลลัพธ์

 

************************************************************

ตัวอย่าง ไฟล์ ex02.html

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ส่วนที่แสดงที่ Title bar</TITLE>
<META name= “description" content= “Everything you wanted to know about stamps, from prices to history.">
<META name= “keywords" content= “stamps, stamp collecting,stamp history, prices,stamps for sale">
</HEAD>
<BODY>
		This is my first page.
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 17,896
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ HTML
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags html html5
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009