กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

wave
Collextor Inth
2,099
รับสมัครงาน (Job)
กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน ::

1.   ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies)

2.      ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies)

3.      ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายนอกสถานที่ (Exhibitions)

4.      ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.      วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์สถาปัตย การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.      มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน

4.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Pagemaker, Adobe Flash, โปรแกรม Animation 2D/3D, โปรแกรม Movie Editor

5.      มีทักษะทางศิลปะในการวาดภาพและถ่ายภาพดี

6.      มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล 

7.      สามารถจัดทำ   VDO  ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

วิธีการใช้

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้โดยการส่งเรซูเม่ มาทางอีเมลล์ admin@key8.co.th

บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด

  • 463 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์
  • เมือง กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10100
  • โทรศัพท์ 022227911
  • เว็บไซต์ บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด

 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์