Collextor Inth

wave
Collextor Inth

Collextor Inth

เป็นสมาชิกเมื่อ: 29 มี.ค. 2018

กระทู้

2

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

  • กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

    29 มี.ค. 2018 Forum

    รายละเอียดงาน ลักษณะงาน :: 1.   ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัด...

  • ประกาศรับสมัครงานนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

    29 มี.ค. 2018 Forum

    ลักษณะงาน :: โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแ...