ขอทราบแนวทางการกรอกเลขที่บัตรประชาชน

wave
deelertSR
3,067
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ขอทราบแนวทางการกรอกเลขที่บัตรประชาชน

รบกวนขอแนวทางการเขียนโค้ด php ในการกรอกเลขที่บัตรประชาชน ในหน้าที่ 1 กดปุ่ม submit แล้วระบบไปดึงข้อมูลต่างๆของรายบุคคลมาแสดงในหน้าที่ 2 ดังภาพ

showdata

4 ความคิดเห็น

  • deelertSR

  • มานพ กองอุ่น

ตัวอย่างนะครับมี 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนที่ 1 ฟอร์มสำหรับกรอกหมายเลขบัตร ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงผลการเรียน ดังนั้นจะเขียนโปรแกรมได้ลักษณะนี้ครับ

ส่วนที่ 1

<form action="check.php" method="post">
หมายเลขบัตรประชาชน <input name="id_card" type="text" />
<input type="submit" value="ตรวจสอบผลการเรียน" />
</form>

ส่วนที่ 2

<?php
//check.php
$id_card = mysqli_real_escape_string($_POST['id_card']);

//connect db
$conn = new mysqli("127.0.0.1", "my_user", "my_password", "my_db");
$student_rs = $conn->query("
SELECT * FROM student WHERE id_card='".$id_card."'
");

$student = $student_rs->fetch_object();


$score_rs = $conn->query("
SELECT * FROM score WHERE student_id = ".$student->id."
");


var_dump($student);

<hr />
var_dump($score_rs);

 

แล้วเวลาแสดงผลข้อมูล จะใช้คำสั่งแบบไหนครับ

ที่เห็นเป็น table ธรรมดานะครับ

ที่จะดึงข้อมูลมาแสดงจากฐานข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ที่ตรงกับเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ในตารางนั้นครั้บ