ถามท่านอาจารย์ผู้รู้ทุกท่านครับ

wave
deelertSR
1,446
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ถามท่านอาจารย์ผู้รู้ทุกท่านครับ

สอบถามท่านอาจารย์ทุกท่าน ในการเขียนโปรแกรมด้วย excel vba ถ้าหากต้องให้โปรแกรมสามารถบันทึกหรืออัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF เพื่อจัดเก็บข้อมูลแล้วสามารถคลิกเปิดดูไฟล์นั้นได้ (เหมือนกับ web application) สามารถเขียนได้อย่างไรครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์