บันทึกข้อมูลหลายเรคคอร์ดลงฐานข้อมูล

wave
deelertSR
2,055
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
บันทึกข้อมูลหลายเรคคอร์ดลงฐานข้อมูล

ขอแนวทางการเขียนโค๊ด PHP INSERT INTO ข้อมูลหลายเรคคอร์ดลงฐานข้อมูลด้วยครับ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเขียนโค๊ดแบบธรรมดาแล้วเช็คในฐานข้อมูลมีแค่รายการเดียวครับ แนวทางดังภาพครับ

2 ความคิดเห็น

  • deelertSR

  • มานพ กองอุ่น

ที่ทำอยู่ใช้วิธี AJAX ส่งข้อมูลบันทึกเมื่อมีการพิมพ์คะแนนเลยครับ โดยส่งปีการศึกษา เทอม นักเรียน รายวิชา และ คะแนน เข้าไปบันทึกเลยครับ

อีกวิธีคือ กำหนดช่องกรอกเป็น Array ตามนักเรียนครับ

รบกวนขอโค๊ดตัวอย่างได้ไหมครับ