ประกาศรับสมัครงานนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

wave
Collextor Inth
2,025
รับสมัครงาน (Job)
ประกาศรับสมัครงานนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ลักษณะงาน ::

  • โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
• มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพกรุณากรองรายละเอียด

-สามารถทำ word Press ได้ และสามารถเข้าใน word Press ได้

 

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้โดยการส่งเอกสารเรซูมเม่ มาทางอีเมลล์ admin@key8.co.th

บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

463 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์