รบกวนขอโค้ด PHP การสร้างเลขลำดับที่อัตโนมัติให้แสดงใน textbox

wave
deelertSR
4,309
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
รบกวนขอโค้ด PHP การสร้างเลขลำดับที่อัตโนมัติให้แสดงใน textbox

อยากได้แนวการเขียน php การสร้างเลขลำดับที่อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองในการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่คนแรกก็ให้ขึ้นเป็นลำดับที่ 001 ใน textbox คนที่สองก็ขึ้น 002 ตามลำดับ  แล้วจัดเก็บในฐานข้อมูล

รบกวนท่าน Admin หรือผู้รู้ช่วยแนะนำหรือให้ตัวอย่างในการเขียนครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

4 ความคิดเห็น

  • มานพ กองอุ่น

  • deelertSR

  • ธนชัย กรุณาดวงจิตร

ลอง select count ในฐานข้อมูลดูสิคับ

ขั้นแรก

หาว่าล่าสุดลำดับเท่าไรแล้วโดย

SELECT MAX(employee_id) AS employee_id

ขั้นที่ 2 นำมาบวกเพิ่ม แล้วใส่ 0 ข้างหน้า

 

$next_id = $rs['employee_id'] + 1;
$emp_id = str_pad($next_id, 3, '0', STR_PAD_LEFT);

ขั้นที่ 3 นำไปใส่ในรหัสถัดไป 

<input type="text" value="<?=$next_id?>" name="employee_id" />

$sql = "INSERT INTO employee (employee_id) VALUE('".$next_id."');";

 

ใส่ 0 ข้างหน้า คือใส่ตรงไหนครับ ผมยังไม่เข้าใจ

$emp_id = str_pad($next_id, 3, '0', STR_PAD_LEFT);

ใส่ตรงนี้ล่ะครับ