บ่อยครั้งที่เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่มีการกรอกข้อมูลในฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มสมัครสมาชิกจะมีช่องให้กรอกตัวอักษรที่อ่านไม่ค่อยออกหรืออ่านค่อนข้างยาก ตัวอักษรเหล่านั้นเรียกว่า Captcha ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลอัตโนมัติของ Bot หรือ Script ที่จะมีการ Boom เข้ามาในเว็บหรือใน Application ของเรา ทำให้เกิด Record ที่เราไม่ต้องการเต็มไปหมดในตารางฐานข้อมูล โดยมีการกำหนดดังนี้

ในส่วนของ Model เพิ่ม 

array('verifyCode', 'captcha', 'allowEmpty' => !CCaptcha::checkRequirements())

ในส่วน rules()

ในส่วนของ Controller เพิ่ม function action()

 

เพิ่ม  captcha ในการตรวจสอ Rules สำหรับการเข้าถึงแบบ Public

ในส่วนของ View เพิ่ม Code สำหรับแสดง Captcha

 

เมื่อแสดงผลจะได้ Captcha หน้าตาดังนี้

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com