การสร้าง AJAX Button

wave
มานพ กองอุ่น 2 พ.ค. 2016 17:02:52 7,943

AJAX หรือเรียกว่า Asynchronous JavaScript and XML เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบใหม่โดยใช้คุณสมบัติของ JavaScript ที่ทำงานในฝั่ง Client แล้ว Request ไปประมวลผลกับ Script ในฝั่ง Server แล้วนำข้อมูลที่ได้หลังจากการประมวลผลมา Update บริเวณที่ต้องการได้ โดยที่หน้าเว็บไซต์ไม่ Refresh ใหม่ ทำให้มีความรวดเร็วในการใช้งาน Application แต่ข้อเสียของ AJAX นั้นก็คือเรื่องของ SEO จึงไม่เหมาะกับการทำ Application ลักษณะ CMS

สร้าง actionAjaxButton() ใน Controller สำหรับสร้างฟอร์ม

สร้าง View สำหรับแสดงผลฟอร์ม ajaxbutton.php พร้อมปุ่มส่งข้อมูลแบบ AJAX โดยที่ส่งตัวแปร item เข้าไปประมวลผลที่ site/ajaxrequest

เมื่อแสดงผลจะได้แบบนี้

จะเห็นว่าเมื่อกดปุ่ม กดลองดู จะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ site/ajaxrequest ดังนั้นใน site Controller ก็จะสร้าง actionAjaxRequest() ด้วย

ทดลองกดปุ่มเพื่อส่งข้อมูลจะได้ผลดังนี้

จะเห็นว่ามี Item ที่เลือก พร้อมกับวันเวลาที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ใน actionAjaxRequest() นั่นเอง


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 7,943
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Tip Yii Framework (Yii1)
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags yii
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง