สำหรับ Field เก็บข้อมูลแบบ DATE นั้นจะอยู่ในรูปของ ปีค.ศ.-เดือน-วัน เช่น 2014-01-20 เป็นต้น ดังนั้นใน Yii Booster Extension จะมีส่วนเสริมของ Bootstrap นั่นคือ bootstrap.datepicker.js ซึ่งสามารถ เรียกใช้งานผ่าน Widget ของ Yii Booster Extension ได้ โดยกำหนดในฟอร์มสำหรับรับข้อมูลวันที่ พร้อมจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปของ ปีค.ศ.-เดือน-วัน สำหรับการเก็บข้อมูลลง Field DATE ในฐานข้อมูล ดังนี้

เมื่อทำการแสดงผลจะปรากฏช่องกรอก หากมีการคลิ๊กที่ช่องจะมีปฏิทินเกิดขึ้นดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com