เราจะเรียกใช้ Object จาก Class CDateFormatter มาดูตัวอย่างในการแสดงผลดังนี้

ไปดู Code กันเลยนะครับ ในส่วนของ View ที่ต้องการแสดงผล เราจะส่งวันเวลาเข้าไป

โดยหากต้องการการแสดงผลเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CDateFormatter

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com