การติดตั้ง Yii Snippets ใน Sublime Text 3

ใน Sublime Text 3 จะมี Code ลักษณะ Auto Complete ที่เรียกว่า Snippet อยู่ สำหรับวิธีการใช้งาน เช่นพิมพ์ hlink แล้วกด tab ก็จะปรากฏ Code <?php echo CHtml::link('text', array(), array('optionName'=>optionValue)); ?>  ขึ้นมาให้ทันที  
    สำหรับ Snippet สำหรับ Yii Framework นั้นสามารถดาวโหลดได้ที่ https://github.com/dexnode/sublime-yii-snippets 
  

 สำหรับการติดตั้งให้ไปที่เมนู Preferences->Browse Packages…


จากนั้นนำ snippets ที่ดาวโหลดมาวางใน Folder User

สำหรับการเรียกใช้งานให้ดูคำสั่งได้ที่เมนู Tools->Snippets… ก็จะปรากฏคำสั่งต่างๆ ขึ้นมา

สำหรับการสร้าง Project ใน Sublime Text3 นั้นง่ายๆ เพียงแค่เลือก File->Open Folder ก็สามารถเปิด Project ได้ทันที

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com