หลังจากที่มีการออกแบบ ER Diagram และทำการ Forward Engineering เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาจะเป็นเรื่องของการ Generate Code ด้วย Gii Generator โดยเข้า URL index.php?r=gii จะปรากฏช่องสำหรับกรอก Password ให้ทำการกรอก Password ตามที่ได้ตั้งไว้ใน protected/config/main.php

ไปที่เมนู Model Generator

แล้วใส่เครื่องหมาย * เพื่อสร้างทุกๆ Model

จากนั้นกดปุ่ม Preview และ Generate ต่อไป โดยต้องให้แน่ใจว่า CheckBox Use Column Comments as Attribute Labels ถูกเลือกอยู่

ก็จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่าได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เปิดดู Model เพื่อทดสอบ

เลื่อนดูในส่วนของ Attribute Label จะเห็นว่ามีข้อความเป็นภาษาไทยเกิดขึ้นแล้ว โดยที่เราไม่ต้องมาแก้ไขอีก หรือหากต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เลย

 

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com