การตัดคำด้วย XReadmore 


บ่อยครั้งเวลาที่เราเขียน Weblog นั้นการตัดคำเป็นเรื่องสำคัญมาก ในหน้า Application ที่รวม Blog ไว้ เช่นหน้าแรกซึ่งมี Blog รวมกันหลายๆ Blog หากมีการแสดงข้อมูล Blog ทั้งหน้าหน้า Application เราคงยืดยาวเป็นแน่ การตัดคำจึงเป็นส่วนสำคัญของทางแก้ของปัญหานี้ ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่มีรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เราสะดวกรวดเร็วในการใช้งานนั่นก็คือการตัดคำด้วย XReadmore Extension โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.yiiframework.com/extension/xreadmore/

   วิธีการติดตั้งหลังจากที่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางใน protected/extensions/XReadMore/

วิธีการใช้งานนั้นให้เปิด View ที่ต้องการตัดคำแล้วเรียกใช้งานดังนี้ $data คือ Data Model และระบุ Attribute หรือชื่อ Field ที่ต้องการให้ตัดคำในที่นี้คือ content แล้วกำหนด maxChar หรือ จำนวนคำสูงสุดที่แสดงผล หลังจากนั้นจะแสดง ...

หลังจากเรียก URL จะแสดงผลดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com