SLUG

15 เม.ย. 2016, 13:11:19

2,588

การทำ URL ให้เหมาะกับ Search Engine หรือที่เรียกกันคุ้นหูคุ้นตาว่า Search Engine Optimization หรือ SEO ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ URL โดยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ http://www.programmerthailand.com/vdos/1-yii-framework-คืออะไร จะเห็นว่า 1-yii-framework-คืออะไร จะมีความหมายดังต่อไปนี้
1 คือ ตัวเลข id ของเนื้อหาที่อยู่ในตารางเป็น Primary Key
-yii-framework-คืออะไร คือ ชื่อหัวเรื่องที่เราได้ Post เข้าไปบันทึก โดยตัว SLUG จะทำหน้าที่ตัดช่องว่างและใส่เครื่องหมาย – แทน

                ใน Yii Framework มี Extension ที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยจะขอแนะนำ PCSimpleSlugBehavior โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.yiiframework.com/extension/pcsimpleslugbehavior/

          หลังจากดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางที่ protected/components/PcSimpleSlugBehavior.php ดังนี้

เพิ่ม behaviors เข้าไปใน Model ไฟล์ protected/models/Vdos.php

ไฟล์ protected/controllers/VdosController.php กำหนดให้มีการเรียก generateUniqueSlug() ใน actionCreate() ส่วนของ Post

ใน actionUpdate($id) เพิ่ม $model->slug = $model->generateUniqueSlug();

เช่นกัน

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com