Upgrade Joomla 3.6.5 สู่ Joomla 3.7 แบบออนไลน์

wave
มานพ กองอุ่น 6 พ.ค. 2017 15:28:04 5,220

สำหรับในบทเรียนรู้นี้เรามา upgrade website joomla 3.6.5 ไปเป็น joomla 3.7 ในแบบ online กันนะครับ ซึ่งก็มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน มาเริ่มกันเลยครับ

ตรวจสอบสิทธิ์การอ่านเขียนไฟล์

ในขั้นตอนนี้หากเราต้องการ upgrade joomla นั้นเราต้องตรวจสอบสิทธิ์การอ่านเขียนไฟล์ของ joomla ได้หรือเปล่า เพราะ server โดยส่วนใหญ่แล้วไม่อนุญาติให้ script ทำการเขียน (write) ไฟล์ได้ ดังนั้นเมื่อมีการ upgrade joomla ที่อ่านเขียนไฟล์ไม่ได้ก็จะทำให้การ upgrade error หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง

สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นให้ไปที่เมนู ระบบ->ข้อมูลระบบ

จากนั้นไปที่ tab สิทธิ์การเขียนของโฟลเดอร์ จะเห็นว่าสถานะ มีคำว่า สามารถเขียนได้ สีเขียว

หากแสดงคำว่า ไม่สามารถเขียนได้ ให้เปิดโปรแกรม FTP เข้า Server แล้วเปลี่ยนสิทธิ์ ตัวอย่างเช่นใช้โปรแกรม FileZilla เชื่อม FTP ไปยัง Server แล้วเปลี่ยนสิทธิ์โดยคลิกขวา Folder ที่ระบบไม่สามารถเขียนได้ แล้วเลือก File Permissions...

จากนั้นระบบ Permission เป็น 777

แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นให้ทำในทุกๆ Folder ที่ไม่สามารถเขียนได้

เมื่อได้เปลี่ยนสิทธิ์การเขียนของ folder แล้วจะเห็นว่ารายการต่างๆ เป็นสีเขียว ซึ่งสามารถเขียนได้เรียบร้อยแล้ว

Upgrade Joomla 3.6.5 ไปเป็น Joomla 3.7

เมื่อตรวจสอบสิทธิ์การเขียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เป็นการ upgrade ระบบจาก joomla 3.6.5 ไปเป็น joomla 3.7 โดยไปที่เมนู ระบบ->คอนโทรพาเนล หรือหน้าหลักของ Administrator

จากนั้นเลื่อนลงมาที่ส่วนเมนู การบำรุงรักษา แล้วคลิกเลือก Joomla is up to date (จริงๆ ระบบ joomla ไม่ตรวจสอบ) 

จากนั้นให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบการอัพเดท เพื่อให้ joomla ของเรา ตรวจสอบไปยัง Server เพื่อหาว่ามี version ใหม่หรือยัง

เมื่อกดปุ่ม เรียบร้อยแล้วจะพบ version ใหม่ และปุ่ม สำหรับกด upgrade ดังนี้

จากนั้นเลือกวิธีการติดตั้งแบบ เขียนไฟล์ได้โดยตรง (จริงๆ มันเลือกไว้อยู่แล้ว โดยค่าเริ่มต้น) แล้วกดปุ่ม ติดตั้งการอัพเดท ระบบจะทำการโหลดไฟล์สำหรับ upgrade มาที่ server แล้วทำการ แตกไฟล์ เพื่อ upgrade 

เมื่อ upgrade เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความและหน้า UI ที่เปลี่ยนไปดังนี้

ตรวจสอบฐานข้อมูล

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ upgrade ซึ่งโดยปกติเมื่อมีการ upgrade joomla จะมีการปรับโครงสร้างของฐานข้อมูลด้วย โดยปกติจะทำอย่างอัตโนมัติ แต่เพื่อความชัวร์ให้ไปตรวจสอบที่เมนู ส่วนเสริม->ฐานข้อมูล

หากฐานข้อมูลไม่เป็น version 3.7.0 ดูตรง อัพเดทเวอร์ชัน ว่าเป็น version ไหน หากไม่เป็น 3.7.0 ให้กดปุ่ม ฟิค


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 5,220
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Joomla
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags joomla upgrade joomla 3.7
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง