wave
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
Upgrade Joomla 3.6.5 สู่ Joomla 3.7 แบบออนไลน์

สำหรับในบทเรียนรู้นี้เรามา upgrade website joomla 3.6.5 ไปเป็น joomla 3.7 ในแบบ online กันนะครับ ซึ่งก็มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน มาเริ่มกันเลยครับ ตรวจสอบสิทธิ์การอ่านเขียนไฟล์ ในขั้นตอนนี้หากเราต้องการ upgrade joomla นั้นเราต้องตรวจสอบสิทธิ์การอ่านเขียนไฟล์ของ joomla ได้หรือเปล่า เพราะ serve...

6,140