การติดตั้ง Flutter

wave
มานพ กองอุ่น 14 มิ.ย. 2019 21:24:38 3,806

สำหรับการติดตั้ง Flutter นั้นจะขอเริ่มต้นกับ macOS โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก flutter_macos_v1.5.4-hotfix.2-stable.zip จากนั้นแตก zip แล้ววางใน Folder ที่ต้องการในที่นี้คือ /Users/username/Developments/flutter

จากนั้น set path ไปยัง folder flutter/bin เพื่อเรียก flutter tool โดยเปิดไฟล์  sudo nano /Users/username/.bash_profile ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกำหนด path ไปยัง flutter/bin ที่วางไว้ก่อนหน้าดังนี้

export PATH=$PATH:/Users/kongoon/Developments/flutter/bin

จากนั้นกด ctrl+o เพื่อ save และ ctrl+x เพื่อออกจาก nano

จากนั้นทดลองพิมพ์คำสั่งแรก 

flutter --version

จะพบรายละเอียดดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตั้ง flutter ได้แล้ว

หมายเหตุ ความต้องการขั้นต่ำของ Flutter มีดังนี้

Operating Systems: macOS (64-bit)
Disk Space: 700 MB (does not include disk space for IDE/tools).
Tools: Flutter depends on these command-line tools being available in your environment.
bash
curl
git 2.x
mkdir
rm
unzip
which

หมายเหตุ สามารถใช้ https://dartpad.dartlang.org ในการเรียนรู้ภาษา Dart 

LINK ที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 3,806
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Flutter
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags flutter fluttersdk install
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009