ตัวแปรในภาษา Dart

wave
มานพ กองอุ่น 16 มิ.ย. 2019 15:54:23 8,282

ตัวอย่างตัวแปรในภาษา Dart

void main() {
 var varname = 123; //ประกาศตัวแปร (อัตโนมัติ)
 String name = 'Manop Kongoon'; // ตัวแปรข้อความ
 int age = 37; // ตัวแปรจำนวนเต็ม
 double height = 1.75; // ตัวแปรแบบจุดทศนิยม
 final birthday = '2019-04-10'; // ตัวแปรคงที่
 dynamic mood = 'good'; // ตัวแปรเปลี่ยน type ได้
 
 // varname = 'Test'; // Error
 
 print("Hello, I'm $name");
 print("My name has ${name.length} letters");
 print("I'm $age years old");
 print("I'm $height meters tall");
 print("My birthday is $birthday");
 
 print("Mood before is $mood");
 mood = 123;
 print("Mood after is $mood");
}

ผลลัพท์

Hello, I'm Manop Kongoon
My name has 13 letters
I'm 37 years old
I'm 1.75 meters tall
My birthday is 2019-04-10
Mood before is good
Mood after is 123

var เป็นการประกาศตัวแปร ซึ่งจะถูกกำหนด type ตั้งแต่แรก เช่นถ้าเรากำหนด var varname = 123; แล้ว type จะกลายเป็น int อัตโนมัติ เป็นต้น ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปเป็น type อื่นๆ จะ error เช่น varname = 'Test'; จะ error เป็นต้น

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,282
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Flutter
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags dart variable flutter
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009