การสร้าง Nav components ใน Nuxt และการเรียกใช้งาน

wave
มานพ กองอุ่น 22 ธ.ค. 2019 00:44:56 4,551

ในขั้นตอนนี้เรามาสร้าง Navbar แบบ component ใน nuxtjs โดยสร้างไฟล์ components/Nav.vue จากนั้นเขียนคำสั่งดังนี้

<template>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="#">Nuxt</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="/">หน้าหลัก <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="posts">โพสต์</a>
        </li>
        
      </ul>
    
    </div>
  </nav>
</template>

จากน้ันโหลด Nav component ไปที่ layout หลัก โดยแก้ไขไฟล์ layouts/default.vue

<template>
 <div>
  <Nav />
  <nuxt />
 </div>
</template>

<script>
import Nav from '@/components/Nav'
export default {
 components: {
  Nav
 }
}
</script>

ทดลองรันจะปรากฏหน้าจอลักษณะนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com