ใน Yii Framework 1 นั้น Label ที่เป็นแบบ Required จะมีดอกจันมาพร้อม แต่เมื่อเป็น Yii Framework 2 ซึ่งเป็น Bootstrap แล้วไม่มี ดังนั้นเรามาเพิ่มดอกจัน (*) กันเถอะ เพื่อให้ User เห็นว่าต้องกรอกข้อมูลนี้

เครื่องหมายดอกจัน ไม่ใช่ ดอกจันทร์ เป็นคำเขียนผิดกันบ่อยๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99

ทำได้หลายวิธีเช่นกำหนดใน Layout หลักของ Theme 

frontend/views/layouts/main.php

<?php $this->registerCss("
div.required label.control-label:after {
    content: \" *\";
    color: red;
}
")?>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com