การติดตั้ง Yii2 Advanced Application Template

wave
มานพ กองอุ่น 19 พ.ค. 2015 17:02:18 35,419

เปิด Command Promptแล้วไปที่  D:\wamp\www หรือ root ของ web server

พิมพ์คำสั่งในการ ติดตั้ง composer  asset plugin (ทำครั้งแรก ครั้งเดียว)

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.1"

พิมพ์คำสั่งในการสร้าง Web Application จาก Advanced Application Template ดังนี้ (yii2-advanced คือ ชื่อ project)

composer create-project yiisoft/yii2-app-advanced yii2-advanced

หมายเหตุ หากมีการถาม access token (hidden) สามารถดูเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนนี้ การแก้ไขเมื่อเกิด access token (hidden)

แล้วกดปุ่ม Enter จะแสดงรายการไฟล์ต่างๆ ที่สร้างจาก Composer

จากนั้นเข้าไปที่ Folder yii2-advanced ที่สร้างขึ้น

แล้วเรียกคำสั่ง 

init

แล้วกดปุ่ม Enter จะได้ดังนี้

เลือกรูปแบบของ Web Applicationในที่นี้จะเลือก 0 คือ Development แล้วกดปุ่ม Enter และกด yes เพื่อ Confirm อีกครั้ง แล้วกด Enter โปรแกรมจะ Generate Project Skeleton ให้ดังนี้

จากนั้นเปิด URL

http://localhost/yii2-advanced/frontend/web

จะได้หน้า Web Applicationดังนี้

จะแสดง Error เนื่องจากยังไม่ได้เชื่อมต่อฐานข้อมูล

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ yii2-advanced

เปิด http://localhost/phpmyadmin หรือhttp://127.0.0.1/phpmyadmin

ไปที่เมนู Databaseแล้วกรอกชื่อฐานข้อมูลในที่นี้จะใช้ชื่อว่า yii2_advanced และ Collation เลือกเป็น utf8_unicode_ci แล้วกดปุ่ม Create

จะแสดง POPUP ขึ้นว่าสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

แก้ไขไฟล์ติดต่อฐานข้อมูล common/config/main-local.php

dbname คือ ชื่อฐานข้อมูล

username ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล                                                          

password คือรหัสผ่านเชื่อมต่อฐานข้อมูล

เรียกใช้คำสั่ง migrate เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูลที่ได้เชื่อมต่อไว้โดยพิมพ์คำสั่ง

yii migrate

แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นโปรแกรมจะให้ Confirm โดยพิมพ์ yes แล้วกดปุ่ม Enter จะได้หน้าตาระบบดังนี้

เพิ่ม User เข้าในระบบโดยคลิกที่เมนู Signup หรือ URL

http://localhost/yii2-advanced/frontend/web/index.php?r=site/signup

ใน Username Email และ Password แล้วกด Signup จะเห็นว่า Yii Login เข้าระบบให้เรียบร้อยในที่นี้จะใช้ admin และรหัสผ่าน xxxxxx

เปิดดูในฐานข้อมูลในตาราง user จะเห็นว่ามีข้อมูล 1 แถวปรากฏอยู่                             

และ URL http://localhost/yii2-advanced/backend/web จะได้หน้า Web Applicationดังนี้

###################################
เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง
###################################

การใช้ Migration ใน Yii Advanced

พิมพ์คำสั่งสำหรับสร้างตารางดังนี้

yii migrate/create create_post_table

แล้วกด Enter จะปรากฏให้ Confirm โดยพิมพ์ yes แล้วกด Enter อีกครั้ง

โดยไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ console/migrations

เปิดไฟล์เพื่อแก้ไข โดยเพิ่มคำสั่งให้สร้างตาราง post ดังนี้

เรียกคำสั่ง migration อีกครั้งระบบจะสร้างตาราง post ในฐานข้อมูลให้ทันที โดยพิมพ์ yii migrate แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นกด y แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันอีกครั้ง

เปิดดูในฐานข้อมูลจะเห็นว่ามีตาราง post เกิดขึ้น

จากนั้นให้แก้ไขโดยเพิ่ม Comment ให้เป็นภาษาไทยในแต่ละ Field

แล้วกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 35,419
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags yii2
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง