การเพิ่ม Font ใน mPDF (Yii2 กับ kartik mpdf และ mPDF version 7.x)

wave
มานพ กองอุ่น 14 พ.ค. 2019 15:23:15 8,654

ในบทเรียนรู้นี้เรามาเพิ่ม Font ใน mPDF version 7 กัน โดย Concept คือ เพิ่ม Font Angsana และ Sarabun โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.นำ Font Angsana.ttf และ Sarabun.ttf วางใน web/fonts/

2.ในหน้าสำหรับ Generate PDF เพิ่มการตั้งค่า Fonts ดังนี้

use kartik\mpdf\Pdf;
use Mpdf\Config\ConfigVariables;
use Mpdf\Config\FontVariables;
//...
public function actionPdf(){
$content = $this->renderPatial('_test_pdf');
$pdf = new Pdf([
      // set to use core fonts only
      'mode' => Pdf::MODE_UTF8,
      // A4 paper format
      'format' => Pdf::FORMAT_A4,
      // portrait orientation
      'orientation' => Pdf::ORIENT_PORTRAIT,
      // stream to browser inline
      'destination' => Pdf::DEST_BROWSER,
      // your html content input
      'content' => $content,
      // format content from your own css file if needed or use the
      // enhanced bootstrap css built by Krajee for mPDF formatting
      'cssFile' => '@frontend/web/css/pdf.css',
      // any css to be embedded if required
      'cssInline' => '.table-border table{ border-collapse: collapse;} .table-border td { border: thin solid #666666; }',
      // set mPDF properties on the fly
      'options' => ['title' => 'Preview Report'],
      // call mPDF methods on the fly
      'methods' => [
        //'SetHeader'=>[''],
        //'SetFooter'=>['Page {PAGENO}/{nbpg}'],
      ],
      'marginLeft' => 10,
      'marginRight' => 10,
      'marginTop' => 10,
      'marginBottom' => 10,
      'marginFooter' => 5
    ]);

    $defaultConfig = (new ConfigVariables())->getDefaults();
    $fontDirs = $defaultConfig['fontDir'];

    $defaultFontConfig = (new FontVariables())->getDefaults();
    $fontData = $defaultFontConfig['fontdata'];

    $pdf->options['fontDir'] = array_merge($fontDirs, [
      Yii::getAlias('@webroot').'/fonts'
    ]);    $pdf->options['fontdata'] = $fontData + [
        'angsana' => [
          'R' => 'Angsana.ttf',
          'TTCfontID' => [
            'R' => 1,
          ],
        ],
        'sarabun' => [
          'R' => 'Sarabun.ttf',
        ]
      ];

    // return the pdf output as per the destination setting
    return $pdf->render();
}

ไฟล์ _test_pdf.php

<div style="font-family:angsana;">

เนื้อหา PDF

</div>

3.ทดลอง Run จะได้หน้าเว็บที่เป็นภาษาตามต้องการ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,654
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags mPDF font add font
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง