การทำ CRUD ด้วย AJAX สำหรับ Yii2 GridView

wave
มานพ กองอุ่น 20 ก.ค. 2015 21:29:26 22,486

สวัสดีครับในตอนนี้เป็นตอนสำหรับการทำ CRUD แบบ AJAX นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ในขั้นตอนนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการทำเท่านั้นเอง ไปดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างกันครับ

 1. กำหนด AJAX ในหน้า index.php สำหรับ actionIndex() ที่มี GridView
 2. กำหนด actionCreate(), actionView() และ actionUpdate() เป็นแบบ renderAjax()
 3. สร้างปุ่ม Create สำหรับเรียก Modal แสดงฟอร์ม
 4. ปรับแต่งปุ่ม view และ update

หลังจากที่ดูขั้นตอนแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับ

กำหนด PJAX ในหน้า index.php สำหรับ actionIndex() ที่มี GridView

กำหนดการใช้งาน pjax หมายเหตุใช้ kartik GridView

<?php Pjax::begin(['id'=>'customer_pjax_id']); ?>
        <?=
        GridView::widget([
            'dataProvider' => $dataProvider,
            'filterModel' => $searchModel,
            'responsive' => true,
            'hover' => true,
            'floatHeader' => true,
            'pjax'=>true,
            'pjaxSettings'=>[
                'neverTimeout'=>true,
                'enablePushState' => false,
                'options' => ['id' => 'CustomerGrid'],
            ],
...........
<?php Pjax::end() ?>

 

กำหนด actionCreate(), actionView() และ actionUpdate() เป็นแบบ renderAjax()

กำหนดให้ action ทำการ renderAjax() เพื่อไม่โหลด layout โดยเปลี่ยนจาก 

return $this->render() เป็น return $this->renderAjax() ใน actionCreate(), actionView() และ actionUpdate()

 

สร้างปุ่ม Create สำหรับเรียก Modal แสดงฟอร์ม

สร้างปุ่มสำหรับเปิด modal ฟอร์มเพิ่มข้อมูล ในไฟล์ index.php สังเกตุ activity-create-link เอาไปใช้ในส่วน JavaScript ด้านล่าง

<p>
            <?= Html::button('เพิ่มข้อมูลสมาชิก', ['value' => Url::to(['customer/create']), 'title' => 'เพิ่มข้อมูลสมาชิก', 'class' => 'btn btn-success','id'=>'activity-create-link']); ?>
        </p>
        
        <?php Modal::begin([
        'id' => 'activity-modal',
        'header' => '<h4 class="modal-title">สมาชิก</h4>',
        'size'=>'modal-lg',
        'footer' => '<a href="#" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">ปิด</a>',
        ]);
        Modal::end();
        ?>

จากนั้นทำการ Register JavaSctipt เพื่อดักจับการคลิกปุ่มต่างๆ อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ ส่วนการแสดง GridView นั้นเป็นการแสดงลักษณะตารางครับ ซึ่งแต่ละ tr จะมี data-key ระบุอยู่ โดยจะเป็นค่าจาก PrimaryKey เช่น <tr data-key="1"> เป็นต้น

จะเห็นว่าการ view และการ update จะมีการส่งค่า id เข้าไปประมวลผลด้วยครับ ส่งเข้า actionView($id) และ actionUpdate($id) ให้ได้ตามปกติ

ส่วนหน้าตาของ JavaScript มีดังนี้

 1. ดักจับการคลิกจากปุ่มเพิ่มข้อมูล id="activity-create-link"
 2. ดักจับการคลิกจากปุ่ม View (รูปตา)
 3. ดักจับการคลิกจากปุ่ม Update (รูปดินสอ)
<?php $this->registerJs('
        function init_click_handlers(){
            $("#activity-create-link").click(function(e) {
                    $.get(
                        "create",
                        function (data)
                        {
                            $("#activity-modal").find(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-title").html("เพิ่มข้อมูลสมาชิก");
                            $("#activity-modal").modal("show");
                        }
                    );
                });
            $(".activity-view-link").click(function(e) {
                    var fID = $(this).closest("tr").data("key");
                    $.get(
                        "view",
                        {
                            id: fID
                        },
                        function (data)
                        {
                            $("#activity-modal").find(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-title").html("เปิดดูข้อมูลสมาชิก");
                            $("#activity-modal").modal("show");
                        }
                    );
                });
            $(".activity-update-link").click(function(e) {
                    var fID = $(this).closest("tr").data("key");
                    $.get(
                        "update",
                        {
                            id: fID
                        },
                        function (data)
                        {
                            $("#activity-modal").find(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-body").html(data);
                            $(".modal-title").html("แก้ไขข้อมูลสมาชิก");
                            $("#activity-modal").modal("show");
                        }
                    );
                });
            
        }
        init_click_handlers(); //first run
        $("#customer_pjax_id").on("pjax:success", function() {
          init_click_handlers(); //reactivate links in grid after pjax update
        });');?>

หมายเหตุ บริเวณสีเขียวสำหรับท่านที่เปิดใช้งาน UrlManager แบบ Pretty Url

'enablePrettyUrl' => true,
'showScriptName' => false,

นะครับ ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน UrlManager ก็ให้ระบุเป็น

?r=controller/create, ?r=controller/update และ ?r=controller/view

 

ปรับแต่งปุ่ม view และ update

ทำการปรับแต่งปุ่ม view และ update เพื่อเรียกใช้งานการเปิดใน modal

['class' => 'yii\grid\ActionColumn',
                    'buttons' => [
                        'view' => function ($url, $model, $key) {
                            return Html::a('<span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span>','#', [
                                'class' => 'activity-view-link',
                                'title' => 'เปิดดูข้อมูล',
                                'data-toggle' => 'modal',
                                'data-target' => '#activity-modal',
                                'data-id' => $key,
                                'data-pjax' => '0',

                            ]);
                        },
                        'update' => function ($url, $model, $key) {
                            return Html::a('<span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>','#', [
                                'class' => 'activity-update-link',
                                'title' => 'แก้ไขข้อมูล',
                                'data-toggle' => 'modal',
                                'data-target' => '#activity-modal',
                                'data-id' => $key,
                                'data-pjax' => '0',

                            ]);
                        },
                        
                    ]
                ],

สรุป

จะเห็นว่าไม่ยากเท่าไรเลยใช่ไหมครับเพียงแค่ทำความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้าง CRUD ได้แล้ว (ยังไม่ได้ทำส่วนของ delete) ให้ทุกๆ ท่านทดลองทำต่อได้เลยนะครับ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้งาน AJAX ร่วมกันกับ GridView ใน Yii2 ได้อย่างลงตัวกันนะครับ @Programmer Thailand Team

หมายเหตุ อ้างอิงจาก http://stackoverflow.com/questions/28470166/yii2-modal-dialog-on-gridview-view-and-update-button-shows-same-content-for-both


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 22,486
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 ajax crud pjax
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง