กำหนดให้ Login ใช้งาน Session เดียวใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 27 ก.ย. 2017 22:54:18 10,764

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก (user) เดียว แต่สามารถ login เข้าระบบได้จากหลายๆ เครื่อง หลายๆ browser ทำให้ไม่สามารถควบคุมการใช้งานได้ เช่น user A เข้าเรียนหลักสูตร aaa ได้ จากนั้น user A เอา username และ password ไปแจกเพื่อนๆ 9 คน ซึ่งแต่ละคนก็จะสามารถ login เข้ามาเรียนหลักสูตร aaa ได้ ทำให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่อผู้ให้บริการ

แนวทางการแก้ไขคือ เมื่อ user A login ให้ทำการลบ session อื่นๆ ที่กำลัง login ออกทั้งหมด และการแก้ไขในปัญหานี้สำหรับ Yii Framework จะใช้ Session ที่เก็บใน Database เป็นตัวจัดการนั่นเอง เริ่มกันเลย

สร้าง migration กันก่อนนะ

cmd

yii migrate/create create_session_table

จากนั้นแก้ไขไฟล์ที่สร้างขึ้นใน console/migrations/xxxx_xxxx_create_session_table.php ดังนี้

<?php

use yii\db\Migration;

/**
 * Handles the creation of table `session`.
 */
class m170927_114732_create_session_table extends Migration
{
  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function up()
  {
    $this->createTable('session', [
      'id' => $this->char(40)->notNull(),
      'expire' => $this->integer(),
      'data' => $this->binary(),
      'user_id' => $this->integer()
    ]);

    $this->addPrimaryKey('session_pk', 'session', 'id');
  }

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function down()
  {
    $this->dropTable('session');
  }
}

cmd ประมวลผล

yii migrate

จากนั้นทำการ generate model ด้วย gii generator เก็บไว้ใน common\models\Session.php

 

จากนั้นแก้ไขการตั้งค่า session ในส่วน components เพื่อให้เรียกใช้ session ใน database โดยแก้ไข frontend/config/main.php เพิ่มเติมส่วน session ใน components

//....
  'components' => [

    //...
    'session' => [
      'name' => 'EOFFICE',
      'class' => 'yii\web\DbSession',
      'sessionTable' => 'session',//ชื่อตารางเก็บ session
      'writeCallback' => function($session){
        
        return [
          'user_id' => Yii::$app->user->id//กำหนด user_id
        ];
      }
    ],
    //...

  ]

จากนั้นปรับแต่ง actionLogin() ใน frontend/controllers/SiteController.php เพื่อให้ลบ Session จากเครื่อง/browser อื่นๆ ดังนี้

public function actionLogin()
  {
    //$this->layout = 'login';
    if (!Yii::$app->user->isGuest) {
      return $this->goHome();
    }

    $model = new LoginForm();
    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->login()) {
      Session::deleteAll(['and', 'user_id = '.Yii::$app->user->getId(), "id != '".Yii::$app->session->id."'"]); //ส่วนที่เพิ่มเติม อย่าลืม use common\models\Session; ก่อนล่ะ
      return $this->goBack();
    } else {
      return $this->render('login', [
        'model' => $model,
      ]);
    }
  }

ทดสอบโดยการ login จากหลายๆ browser จากนั้น ลอง refresh แต่ละ browser จะเหลือ login concurrent เพียงที่ login ใน browser ตัวล่าสุดนั่นเอง

หมายเหตุ ต้องไม่เลือก remember me นะครับ

นี่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น หากเพื่อนๆ มีทางอื่นๆ ที่ดีกว่าช่วยแจ้งด้วยนะครับ

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 10,764
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii framework yii framework2 concurrent login session
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง