การใช้งาน Model Scenario ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 6 เม.ย. 2016 03:00:49 11,778

เรียนรู้การทำงานและการใช้งาน Scenario ใน Model สำหรับ Yii Framework 2

ทำไมต้องใช้ Scenario ?

คงเป็นคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจะขออธิบายว่า Scenario คือการเปิดเผย Attribute (Property) บางส่วนในบางสถานะหรือบางเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ใน case ของการตรวจรักษาโรค

เรามี Model การตรวจ (Diag) ซึ่งมี Attribute ที่ต้องการเก็บคือ รหัสผู้ป่วย, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, อาการเบื้องต้น, การวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นต้น

เหตุการณ์ A ศูนย์ลงทะเบียนผู้ป่วย ต้องการกระทำกับ attribute แค่ รหัสผู้ป่วย
เหตุการณ์ B พยาบาลตรวจวัดเบื้องต้น ต้องการกระทำกับ attribute แค่ รหัสผู้ป่วย, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, อาการเบื้องต้น
เหตุการณ์ C แพทย์วินิจฉัย ต้องการกระทำกับ attribute รหัสผู้ป่วย, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, อาการเบื้องต้น, การวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นต้น

ดังนั้นการแบ่งการเข้าถึง attribute ในสถานการณ์ต่างๆ นี้เราจะเรียกว่า ซีนาริโอ Scenario

ตัวอย่าง Model Diag

common/models/Diag.php

<?php
namespace common\models;

use yii\db\ActiveRecord;

class Diag extends ActiveRecord
{
  public function rules()
  {
    return [
      [['patient_id', 'weight', 'blood_pressure', 'pre_diag', 'diag'], 'required'],
      [['patient_id'], 'required', 'on' => 'register'],
      [['patient_id', 'weight', 'blood_pressure', 'pre_diag'], 'required', 'on' => 'prediag'],
      [['patient_id', 'weight', 'blood_pressure', 'pre_diag', 'diag'], 'required', 'on' => 'diag']
    ];
  }

  public function scenarios()
  {
    $sn = parent::scenarios();
    $sn['register'] = ['patient_id'];
    $sn['prediag'] = ['patient_id', 'weight', 'blood_pressure', 'pre_diag'];
    $sn['diag'] = ['patient_id', 'weight', 'blood_pressure', 'pre_diag', 'diag'];
    return $sn;
  }

  public function attributeLabels()
  {
    return [
      'patient_id' => 'ผู้ป่วย',
      'weight' => 'น้ำหนัก',
      'blood_pressure' => 'ความดันโลหิต',
      'pre_diag' => 'อาการเบื้องต้น',
      'diag' => 'แพทย์วินิจฉัย',
    ];
  }
}

 

ตัวอย่างการใช้งานใน Controller

<?php
namespace frontend\controllers;
use common\models\Diag;
use yii\web\Controller;

class DiagController extends Controller
{
  public function actionRegister()
  {
    $model = new Diag(['scenario' => 'register']); //แบบกำหนดค่าผ่าน config (constructor)
    //.... other code here
    return $this->render('register', ['model' => $model]); //ส่งไปให้ฟอร์ม
  }
  public function actionPrediag()
  {
    $model = new Diag(['scenario' => 'prediag']); //แบบกำหนดค่าผ่าน config (constructor)
    //.... other code here
    return $this->render('prediag', ['model' => $model]); //ส่งไปให้ฟอร์ม
  }
  public function actionDiag()
  {
    $model = new Diag();
    $model->scenario = 'diag'; // แบบกำหนดค่าให้กับ Property
    //.... other code here
    return $this->render('diag', ['model' => $model]); //ส่งไปให้ฟอร์ม
  }
}

สรุป

Scenario ใน Model ของ Yii Framework 2 ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในส่วนของการ Validate ข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุก attribute เพียงกำหนด Scenario ก็สามารถแบ่งลำดับของการทำงานในแต่ละเหตุการณ์ได้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง [email protected]

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 11,778
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii scenario
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง