แสดงข้อมูลจาก Google Analytic Real-time และ AnalyticsReporting ด้วย Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 19 เม.ย. 2017 19:47:16 11,218

สำหรับบทเรียนรู้นี้เรามาทดลองการแสดงข้อมูลจาก Google Analytics มาแสดงใน Web Application ของเราผ่าน API ของ Google ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

ติดตั้ง Google API Client

ทำการติดตั้ง Google API Client กันก่อน โดย copy คำสั่งไปวางใน composer.json 

"google/apiclient": "^2.0",

จากนั้นก็สั่ง 

composer update

ทำการสร้าง Google API Project ก่อนนะ

โดยเข้าที่ URL 

https://console.developers.google.com/apis/dashboard

จากนั้นก็กดสร้างโครงการให้เรียบร้อย

จะได้โครงการหน้าตาลักษณะดังนี้

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ ต่อไปเรามาเปิดการใช้งาน API กัน ซึ่งการเปิด API นั้นก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ

การเปิดใช้ API

API ที่จะใช้งานในขั้นตอนนี้จะมี 2 ตัว ไปดูกันเลย

ตัวแรกคือ Analytics API อยู่มุมขวาล่าง

คลิกเข้าไปแล้วคลิกลิ้ง เปิด ก็เป็นอันใช้ได้ล่ะครับ

ตัวที่สองมีชื่อว่า Google Analytics Reporting API หาไม่เจอใช่ไหม ให้ค้นหาเอานะครับ

และทำการเปิดใช้งานเหมือนตัวแรกนะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สร้าง KEY ต่างๆ

คลิกที่เมนูซ้ายมือ ข้อมูลรับรอง เพื่อจัดการ Key ต่างๆ (อันนี้ห้ามบอกใครนะ)

ทำการสร้าง Key 2 ส่วนคือ คีย์ API และ รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 จะได้ดังนี้

ในส่วน OAuth 2.0 ก็ทำการระบุ URL ให้เรียบร้อยตามคำอธิบายเลย

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการสร้าง Key

เขียนโปรแกรม

มาเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ โดยในที่นี้จะให้เชื่อมต่อผ่าน OAuth จาก Google นะครับ ซึ่งจะต้องทำการ Login ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้โดยทำการสร้าง Controller ดังนี้

frontend/controllers/GoogleController และสร้าง Action Analytic ดังนี้

<?php


namespace frontend\controllers;


use Exception;
use Google_Client;
use Google_Service_AnalyticsReporting;
use Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange;
use Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest;
use Google_Service_AnalyticsReporting_Metric;
use Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest;
use Yii;
use yii\web\Controller;
use Google_Service_Analytics;

class GoogleController extends Controller
{
  public function actionAnalytic()
  {
    $client = new Google_Client();
    $client->setApplicationName('Programmer Thailand');
    $client->setDeveloperKey('YOUR_KEY');
    $client->setClientId('YOUR_CLIENT_ID');
    $client->setClientSecret('YOUR_CLIENT_SCRET');
    $client->setRedirectUri('https://www.programmerthailand.com/google/analytic');
    $client->addScope(Google_Service_Analytics::ANALYTICS_READONLY);


    $service = new Google_Service_Analytics($client);

    Yii::$app->session->open();

    if (isset($_GET['logout'])) {
      unset($_SESSION['token']);
    }

    if (isset($_GET['code'])) {
      $client->authenticate($_GET['code']);
      $_SESSION['token'] = $client->getAccessToken();
      $redirect = 'https://www.programmerthailand.com/google/analytic';
      header('Location: ' . filter_var($redirect, FILTER_SANITIZE_URL));
    }

    if (isset($_SESSION['token'])) {
      $client->setAccessToken($_SESSION['token']);
    }
    if ($client->getAccessToken()) {
      $_SESSION['token'] = $client->getAccessToken();

      $optParams = ['dimensions' => 'ga:visitorType'];

      try {

        ######## AnalyticsReporting #########
        $analytics = new Google_Service_AnalyticsReporting($client);
        // Call the Analytics Reporting API V4.
        $response = $this->getReport($analytics);

        // Print the response.
        $this->printResults($response);
        ######## AnalyticsReporting #########

        ####### Real-time Analytic ########
        $results = $service->data_realtime->get(
          'ga:YOUR_VIEW_ID',
          'ga:activeVisitors',
          $optParams);
        // Success.
        // Do whatever you need with the results.
        //var_dump($results);
        $total = 0;
        if ($results->getRows() > 0) {
          foreach ($results->getRows() as $row) {
            $total += $row[1];
          }
        }
        echo $total;
        ###### Real-time Analytic ########

      } catch (Exception $e) {
        // Handle API service exceptions.
        print_r('ERROR: ' . $e->getMessage());
      }
    } else {
      $authUrl = $client->createAuthUrl();
      header('Location: ' . $authUrl);
    }


    //return $this->render('realtime-analytic');
  }


  public function getReport($analytics)
  {

    // Replace with your view ID, for example XXXX.
    $VIEW_ID = "YOUR_VIEW_ID";

    // Create the DateRange object.
    $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
    $dateRange->setStartDate("7daysAgo"); //อยากรู้ 7 วันที่ผ่านมา
    $dateRange->setEndDate("today");

    // Create the Metrics object.
    $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
    $sessions->setExpression("ga:sessions");
    $sessions->setAlias("sessions");

    // Create the ReportRequest object.
    $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
    $request->setViewId($VIEW_ID);
    $request->setDateRanges($dateRange);
    $request->setMetrics(array($sessions));

    $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
    $body->setReportRequests(array($request));
    return $analytics->reports->batchGet($body);
  }

  public function printResults($reports) {
    for ( $reportIndex = 0; $reportIndex < count( $reports ); $reportIndex++ ) {
      $report = $reports[ $reportIndex ];
      $header = $report->getColumnHeader();
      $dimensionHeaders = $header->getDimensions();
      $metricHeaders = $header->getMetricHeader()->getMetricHeaderEntries();
      $rows = $report->getData()->getRows();

      for ( $rowIndex = 0; $rowIndex < count($rows); $rowIndex++) {
        $row = $rows[ $rowIndex ];
        $dimensions = $row->getDimensions();
        $metrics = $row->getMetrics();
        for ($i = 0; $i < count($dimensionHeaders) && $i < count($dimensions); $i++) {
          print($dimensionHeaders[$i] . ": " . $dimensions[$i] . "\n");
        }

        for ($j = 0; $j < count($metrics); $j++) {
          $values = $metrics[$j]->getValues();
          for ($k = 0; $k < count($values); $k++) {
            $entry = $metricHeaders[$k];
            print($entry->getName() . ": " . $values[$k] . "\n");
          }
        }
      }
    }
  }
}

VIEW_ID จะเอามาจากไหนล่ะ ก็เอามาจาก Google Analytics เรานันไง

เมื่อเปิด URL Google จะให้ Login เพื่อเปิดร้องขอการเข้าถึงข้อมูลดังนี้

เมื่อกดยอมรับ จะปรากฏข้อมูลดังนี้

sessions: 9275 20

อุ๊ตะ เขียนโปรแกรมตั้งยาวเห็นแค่เนี๊ย 555

9275 คือจำนวน Session หรือจำนวนคนเข้าเว็บเรา 7 วันที่ผ่านมา ส่วน 20 คือจำนวนที่กำลังออนไลน์ นั่นเอง

หากมีการ ERROR หรือ SESSION หมดอายุแล้วก็เรียก URL yourdomain.com/google/analytic/?logout=true เพื่อเชื่อมต่อใหม่นะ

สรุป ตัวอย่างนี้เป็นการเชื่อมต่อ Google API ด้วย Yii Framework 2 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v4/quickstart/web-php
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/realtime/v3/#next_steps

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 11,218
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags google api analytic yii framework yii2
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง