กำหนดให้ออกจากระบบอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด

wave
มานพ กองอุ่น 27 พ.ค. 2017 09:13:45 8,232

สำหรับยทเรียนรู้นี้มาทำให้ Web application เราให้สามารถออกจากระบบอัตโนมัติ โดยในที่นี้จะกำหนดให้ออกจากระบบหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 5 นาที

โดยกำหนดในส่วน component user ซึ่งสามารถกำหนดได้ใน backend และ frontend ในที่นี้จะกำหนดให้ frontend ที่ไฟล์ frontend/config/main.php

ข้อกำหนดคือจะต้องกำหนด enableAutoLogin เป็น false ก่อนดังนี้

 

'user' => [
//...
    'enableAutoLogin' => false,
    'authTimeout' => 300,
  ],

300 คือเวลาเป็นวินาทีได้มาจาก 60 วินาที × 5 นาที มื่อดูการตั้งค่าทั้งหมดจะได้ลักษณะดังนี้

<?php
$params = array_merge(
  require(__DIR__ . '/../../common/config/params.php'),
  require(__DIR__ . '/../../common/config/params-local.php'),
  require(__DIR__ . '/params.php'),
  require(__DIR__ . '/params-local.php')
);
return [
  'id' => 'app-frontend',
  'basePath' => dirname(__DIR__),
  'bootstrap' => ['log'],
  'controllerNamespace' => 'frontend\controllers',
  'components' => [
    'request' => [
      'csrfParam' => '_csrf-frontend',
    ],
    'user' => [
      'identityClass' => 'common\models\User',
      'enableAutoLogin' => false,
    'authTimeout' => 300,
      'identityCookie' => ['name' => '_identity-frontend', 'httpOnly' => true],
    ],
    'session' => [
      // this is the name of the session cookie used for login on the frontend
      'name' => 'advanced-frontend',
    ],
    'log' => [
      'traceLevel' => YII_DEBUG ? 3 : 0,
      'targets' => [
        [
          'class' => 'yii\log\FileTarget',
          'levels' => ['error', 'warning'],
        ],
      ],
    ],
    'errorHandler' => [
      'errorAction' => 'site/error',
    ],
    /*
    'urlManager' => [
      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
      ],
    ],
    */
  ],
  'params' => $params,
];

ทดสอบเปิด web application จากนั้นทิ้งไว้ 5 นาที แล้วลอง refresh จะเห็นว่าระบบจะ redirect ไปหน้า login

มานพ กองอุ่น

ประวัติ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,232
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 autologout
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2015

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง