การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ReflectionException NpmRepository does not exist ใน Composer

การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ReflectionException NpmRepository does not exist ใน Composer

มานพ กองอุ่น composer error 1,497

การแก้ไขปัญหาเมื่อสั่งติดตั้ง composer-asset-plugin แล้วเกิด Error [ReflectionException] Class Fxp\Composer\AssetPlugin\Repository\NpmRepository does not exist

โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

composer global require fxp/composer-asset-plugin --no-plugins

จากนั้นสั่ง update composer

composer self-update

และ update global ด้วยเช่นกัน

composer global update

จะได้ composer version ล่าสุดพร้อมแก้ปัญหา Error ดังกล่าว


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 13 ผู้ติดตาม
  • 766 โพสต์