สำหรับบทเรียนรู้นี้เป็นการแชร์การทำ Authentication Baerer แบบ Token ​​JWT (ใช้ firebase jwt) สำหรับการเข้าถึง API โดยมีการ custom route ก่อนอื่นขอแชร์ Starter Package ไว้ก่อนล่ะกันครับ

https://github.com/kongoon/yii2-training-laos-pdr

สามารถ clone มาทดลองใช้กันได้ครับ

หมายเหตุ ถ้าใช้ apache ให้เพิ่มคำสั่งใน .htaccess ที่ api/web

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com