การเพิ่ม Font ใน mPDF (Yii2 กับ kartik mpdf และ mPDF version 7.x)

wave

การเพิ่ม Font ใน mPDF (Yii2 กับ kartik mpdf และ mPDF version 7.x)

มานพ กองอุ่น 14 พ.ค. 2019, 15:23:15 518

ในบทเรียนรู้นี้เรามาเพิ่ม Font ใน mPDF version 7 กัน โดย Concept คือ เพิ่ม Font Angsana และ Sarabun โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.นำ Font Angsana.ttf และ Sarabun.ttf วางใน web/fonts/

2.ในหน้าสำหรับ Generate PDF เพิ่มการตั้งค่า Fonts ดังนี้

use kartik\mpdf\Pdf;
use Mpdf\Config\ConfigVariables;
use Mpdf\Config\FontVariables;
//...
public function actionPdf(){
$content = $this->renderPatial('_test_pdf');
$pdf = new Pdf([
      // set to use core fonts only
      'mode' => Pdf::MODE_UTF8,
      // A4 paper format
      'format' => Pdf::FORMAT_A4,
      // portrait orientation
      'orientation' => Pdf::ORIENT_PORTRAIT,
      // stream to browser inline
      'destination' => Pdf::DEST_BROWSER,
      // your html content input
      'content' => $content,
      // format content from your own css file if needed or use the
      // enhanced bootstrap css built by Krajee for mPDF formatting
      'cssFile' => '@frontend/web/css/pdf.css',
      // any css to be embedded if required
      'cssInline' => '.table-border table{ border-collapse: collapse;} .table-border td { border: thin solid #666666; }',
      // set mPDF properties on the fly
      'options' => ['title' => 'Preview Report'],
      // call mPDF methods on the fly
      'methods' => [
        //'SetHeader'=>[''],
        //'SetFooter'=>['Page {PAGENO}/{nbpg}'],
      ],
      'marginLeft' => 10,
      'marginRight' => 10,
      'marginTop' => 10,
      'marginBottom' => 10,
      'marginFooter' => 5
    ]);

    $defaultConfig = (new ConfigVariables())->getDefaults();
    $fontDirs = $defaultConfig['fontDir'];

    $defaultFontConfig = (new FontVariables())->getDefaults();
    $fontData = $defaultFontConfig['fontdata'];

    $pdf->options['fontDir'] = array_merge($fontDirs, [
      Yii::getAlias('@webroot').'/fonts'
    ]);    $pdf->options['fontdata'] = $fontData + [
        'angsana' => [
          'R' => 'Angsana.ttf',
          'TTCfontID' => [
            'R' => 1,
          ],
        ],
        'sarabun' => [
          'R' => 'Sarabun.ttf',
        ]
      ];

    // return the pdf output as per the destination setting
    return $pdf->render();
}

ไฟล์ _test_pdf.php

<div style="font-family:angsana;">

เนื้อหา PDF

</div>

3.ทดลอง Run จะได้หน้าเว็บที่เป็นภาษาตามต้องการ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
รายละเอียด
 • ดู 518
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags mPDF font add font
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง