ก่อนการติดตั้ง Yii Framework 2 นั้นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ใน Yii Framework 2 นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งใช้การติดตั้งผ่านโปรแกรม Composer ตามมาตรฐาน PSR ซึ่งต้องเตรียมเครื่องมือดังนี้

Composer

โปรแกรม Composer สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://getcomposer.org/

GitHub Account

Composer เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียกใช้งานและติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://getcomposer.org/

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Download แล้วในที่นี้จะเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows โดยคลิกที่ Composer-Setup.exe

และทำการติดตั้ง โดยเปิดไฟล์ Composer-Setup.exe

จากนั้นกดปุ่ม Next>

ใช้การตั้งค่าแบบเริ่มต้น และกดปุ่ม Next>

ทำการเลือกที่เก็บ Path ของ PHP ในที่นี้จะอยู่ที่ D:\wamp\bin\php\php5.5.12\php.exe จากนั้นกด Next>

จะปรากฏ Ready to Install ให้กดปุ่ม Install 

จะปรากฏการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม Finish

การ Update Composer

    สำหรับการ Update Composer นั้นมีความจำเป็นเนื่องจากจะมีคำเตือนตอนการเรียกใช้งาน composerหากไม่มีการ update หลังจาก 30 วันไปแล้ว สำหรับวิธีการ update ทำได้ง่ายดายมาก เพียงพิมพ์คำสั่งดังนี้

 

composer self-update

หลังจากพิมพ์คำสั่งแล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้า Command Promptดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com