สำหรับ Yii2เมื่อเวลาผ่านไปทาง Yii2 Official ได้มีการอัพเดทหรือปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มเติมในระบบ และส่วนเสริมต่างๆ เพื่อให้ระบบ Web Applicationที่เราสร้างมีความเป็นปัจจุบันเราจึงต้องมีการอัพเดทด้วยเช่นกัน สำหรับคำสั่งในการอัพเดทนั้นให้เข้าไปที่ Folder Project แล้วใช้คำสั่งดังนี้

composer update

หลังจากที่พิมพ์คำสั่งในการอัพเดท Yii2แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้า Command Promptดังนี้

ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการอัพเดท Yii2และส่วนเสริมต่างๆ

การ Upgrade Version

    สำหรับการ Upgrade Version ใหม่ของ Yii2นั้นสามารถทำได้โดยพิมพ์คำสั่ง require เข้าไปใน composerเพื่อให้สามารถสั่ง Update ผ่าน composer ได้ ดังนี้

composerrequire yiisoft/yii2 2.0.1

เช่นตัวอย่างนี้เป็นการ Upgrade เป็น Yii 2.0.1 จะพิมพ์คำสั่งดังนี้

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com